Formand:                   Kim Boel

Næstformand:           Peter Høj Jensen

Kasser:                       Gert Jeppesen

Sekretær:                   Kurt Hartmann

Menig medlem:         Gitte Worm Visholm

Menig nedlem:          Søren Krog

Menig medlem:         Søren V. Jensen